1 0
Không dễ để Barca tiếp cận những cầu thủ như Brandt khi còn đó Bayern Munich

Gã khổng lồ xứ Catalan đang thay đổi dần cách thức tiếp cận tương lai. Không chỉ chú trọng vào các tài năng cây nhà lá vườn như trước, giờ đây Barca cũng xua đội quân tìm kiếm tài năng trẻ đi khắp châu Âu. Lần này, đích đến là Leverkusen.